·         USPEŠNO MEDNARODNO PRIJATELJSKO SREČANJE ESPERANTISTOV BREŽICE, 25. 07. 2015,

·         SUKCESPLENA INTERNACIA AMIKECA RENKONTIGXO 25-07-2015 BREZICE

·         10-a kongreso de EEU, Rijeka, Kroatujo, de la 6-a ĝis la 12-a julio 2014

·         ESPERANTA MOVADO SUR LA LOKA NIVELO

·         (La ekzemplo de bona praktiko),

·         10. kongres EEU, Rijeka, Hrvaška, od 6. Do 12. julija 2014

·         ESPERANTSKO GIBANJE NA LOKALNEM NIVOJU

·         (Primer dobre prakse)

·          NEPOZABEN SVETOVNI IZPITNI DAN ESPERANTA V SUBOTICI,

·         Učenje esperanta in želja po novem znanju bogatita njuno življenje,

·         POMEMBNO ESPERANTSKO SPOROČILO PRVOMAJSKE PROSLAVE,

·         O ESPERANTU,

·         ZAKAJ ESPERANTO? (gradivo v okviru aktivnosti študijskega krožka »Retorika«, pri LUK, maj 2013),

·         "Esperanta punkto« en la literatura vespero "Brežice en poezio kaj prozo",

·         ESPERANTO NA "ANGLEŠKEM VEČERU" / ESPERANTO EN LA "ANGLA VESPERO",

·         PRAZNOVANJE ZAMENHFOVEGA DNE IN ESPERANTSKE KNJIGE, 12. decembra 2015, v Esperantskem društvu Maribor (EDM): / CELEBRO DE LA ZAMENHOF-TAGO KAJ DE ESPERANTA LIBRO, la 12-an de decembro 2015, en Esperanta societo Maribor - ESM (nord-orienta Slovenio),

·         USPEŠNO ZAKLJUČEN ZAČETNI TEČAJ “SREČANJA Z ESPERANTOM”,

·         POROČILO O DELU KEP ZA LETO 2015,

o   http://www.lokalno.si/2014/01/03/108706/zgodba/Esperantska_tocka_na_literarnem_veceru__posvecenem_Borisu_Pahorju/;

o   http://www.lokalno.si/2013/05/18/97544/zgodba/Esperantisti_pocastili_dneva_Zemlje_in_Evrope/;

o   http://www.lokalno.si/2013/06/24/99551/zgodba/Uspesen_esperantski_nastop_na_Karavani_v_Crnomlju/,

o   http://www.lokalno.si/2013/06/04/98502/zgodba/Posavski_esperantisti_na_mednarodni_konferenci/,

o   http://www.lokalno.si/2013/05/25/97951/zgodba/Izjemen_nastop_clanov_kluba_esperantistov_Posavja_v_Krskem/,

o   http://www.rtvslo.si/moja-generacija/novice/ucenje-esperanta-in-zelja-po-novem-znanju-bogatita-njuno-zivljenje/331441,

o   USPEŠNO POSVETOVANJE SLOVENSKIH ESPERANTISTOV NA ČATEŽU OB SAVI, 2013

o   POSAVSKI REFERAT NA EVROPSKEM ESPERANTSKEM KONGRESU,

·         http://www.lokalno.si/2015/10/28/143511/zgodba/Prijetno_druzenje_z_esperantom_na_Pletersnikovi_domaciji/,

·        http://www.edukado.net/upload/enhavo/dosieroj/Ekzamenoj/subotica_2015_esperante_popr.pdf,

·        Øhttp://www.esperanto.si/sl/esperanto-na-angleskem-veceru-v-brezicah,

·         Intervju za srbsko lokalno televizijo »RTV YUECO« / Intervjuo por la serba loka televido »RTV YUECO (serblingva): http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/polaganje-ispita-iz-esperanta-u-politehni-koj-koli«

·         UDELEŽBA NA 4. RECITATORSKEM NATEČAJU, V OKVIRU PRIREDITVE »BJELOVARSKI ESPERANTISTI SVOJEMU MESTU«, V BJELOVARU, 22. IN 23. OKTOBRA 2016 / PARTOPRENO EN LA 4-A DEKLAMKONKURSO, KADRE DE LA EVENTO »BJELOVARAJ ESPERANTISTOJ AL SIA URBO, LA 22-AN KAJ LA 23-AN DE OKTOBRO 2016

·         »ESPERANTASKA TOČKA« NA PROVOMAJSKI PROSLAVI »ŠENTVID 2017«

·         ČLANEK V POSAVSKEM OBZORNIKU O PRVOMAJSKI PROSLAVI – ŠENTVID 2017, KJER JE OMENJENA TUDI »ESPERANTSKA TOČKA« ANTONA IN RENEJE MIHELIČ

·         ČLANEK O SREČANJU IN POSVETU ESPERANTISTOV NA POLŽEVEM, 20. MAJA 2017