POMEMBNEJŠI LASTNI IN DRUGI AKTUALNI ZAPISI TER OBJAVE / PLI GRAVAJ PROPRAJ KAJ ALIAJ AKTUALAJ SKRIBAĴOJ KAJ ANONCOJ

prvimaj2018_7704IMG_3050_ivanaaa17_mihelicAA-2018-skupna

AKTUALNI LASTNI ČLANKI IN DRUGE OBJAVE-KLASIČNA OBLIKA / AKTUALAJ PROPRAJ ARTIKOLOJ KAJ ALIAJ ANONCOJ – KLASIKA FORMO

AKTUALNI LASTNI ČLANKI IN DRUGE OBJAVE V SPLETNIH ČASOPISIH / AKTUALAJ PROPRAJ ARTIKOLOJ KAJ ALIAJ ANONCOJ EN RETĴURNALOJ

AKTUALNI ČLANKI IN DRUGE OBJAVE DRUGIH AVTORJEV/

AKTUALAJ ARTIKOLOJ KAJ ALIAJ ANONCOJ DE ALIAJ AŬTOROJ

Esperanto-Šentvid 2018

Aktualni članki o esperantskem gibanju in o moji dejavnosti v Literarni sekciji »Jagodni izbor« pri DU Brežice so objavljeni tudi na FB-profilu: https://www.facebook.com/antonmhl

Anonco de la artikolo pri la 20-a esperanto-konferenco de »Alp-Adrio« en la ĵurnalo »KRESKO«

»Parada učenja« - Novo mesto 2018

Objava mojega članka o 20. Mednarodni esperantski konferenci »Alpe-Jadran« na spletni strani Hrvaške esperantske zveze / Mia artikolo pri la 20-a esperanto-konferenco de »Alp-Adrio« estas anoncita ankaŭ sur la retpaĝaro de Kroata Esperanto-Ligo: http://www.esperanto.hr/agado_alp_adrio_2018.htm#mihelic

Esperanto-jezik za enakopravnejši svet (objava v prilogi Dolenjskega lista »Živa«)

Referat na 20. Esperantski konferenci »Alpe-Jadran« / La referato en la 20-a esperanto-konferenco de »Alp-Adrio«

 

Preprečimo novo bojišče!

Referat na 20. Esperantski konferenci »Alpe-Jadran« - prosojnice

 

Jezikovna politika in pouk tujih jezikov v šolah

Članek o 20. Esperantski konferenci »Alpe-Jadran« /la artikolo pri la 20-a esperanto-konferenco de »Alp-Adrio«

 

Ko v šoli zavibrira…..

Poročilo o esperantski dejavnosti v letu 2017

 

Dan človekovih pravic in naši predlogi

5 let esperanta v Posavju

 

Drugi tuj jezik že drugič išče domačo pamet?

Mednarodni esperantski kulturni festival »INTER FEST« - Bjelovar 2017- članek

 

20-a Konferenco Alpoj-Adrio-Danubo (Bjelovar 2018)

 

 

Združenje za esperanto Slovenije (ZES): Predlog za Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019-2023